Mikołaj Machowczyk, partner
Współtworzył największe innowacje w finansach, rozrywce i retailu. Nie tylko w Polsce. Większość z nich nigdy nie ujrzała światła dziennego. Wie dlaczego.
Następny: Artur Kończyński